کرملین: اطلاعاتی که دیده بان حقوق بشر سوریه می دهد قابل اعتماد نیست

کاخ کرملین اعلام کرد اطلاعاتی که دیده بان حقوق بشر سوریه درباره قربانیان نبردها در سوریه می دهد قابل اعتماد نیست.