بیانیه مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا در مورد تائید یک حکم در ایران

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از تائید حکم زندان «نرگس محمدی» ابراز نگرانی کرد.