حاج محمدی با استقلال به انزلی رفت

مدافع جوان استقلال بعد از هفته ها بالاخره در لیست ۱۸ نفره تیمش قرار گرفت.