تساوی تراکتور و فولادیاسوج در نیمه نخست

تیم های تراکتورسازی و فولاد یاسوج در نیمه نخست به تساوی بدون گل رسیدند.