کشته و زخمی شدن ۵۳ نفر در حملات خمپاره ای تروریست ها به حلب

۵۳ نفر در حملات تروریستها به یک محله مسکونی در حلب شهید یا زخمی شدند.