قاسمی نامه ظریف به موگرینی را تایید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نامه ظریف به موگرینی را تایید کرد و آن را مربوط به چندی پیش خواند و گفت: ارسال چنین نامه‌هایی بین طرفین امر جدیدی نیست.