توصیه ایران به هند و پاکستان: خویشتنداری کنید!

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران دو کشور هند و پاکستان را به خویشتنداری و حل مشکلات از طریق گفتگوی مستقیم فرا می خواند.۱۶:۰۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر