آمریکا از ابتدا به دنبال تفکیک تروریستهای النصره از معارضان میانه‌رو نبود

وزیر خارجه روسیه تمایل آمریکا برای استفاده از تروریستها به عنوان بخشی از طرح ثانویه به منظور مبارزه با بشار اسد را رد نکرد.