زاخارووا : مبارزه با تروریسم بین المللی تنها هدف روسیه در سوریه است