وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی از بحران‌های خاورمیانه استقبال کرد

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی با استقبال از بحران‌ها و جنگ‌های خاورمیانه ادعا کرد این مسئله بعث خواهد شد که دیگر کشوری در منطقه نتواند اسرائیل را بطور جدی تهدید نظامی کند.