برای پایان مشکلات این فصل؛/ بدهی های والیبال متین تعیین تکلیف شد

قهرمان لیگ ۹۲ ایران و آسیا که برای فصل جاری مشکلات زیادی داشت در نهایت مدیر عامل خود را مشخص کرد تا بدهی های سال گذشته و هزینه های سال جاری تعیین تکلیف شود.