اهالی تئاتر به پیشواز محرم می‌‎روند

تئاتر در هفته‌ای که گذشت از رویدادهای مهم در تئاتر می‌گوید.