چلچراغ الفت در راه است / آموزش خانواده بستر توسعه کشور است

به گزارش ایمنا، با پایان یافتن تابستان نشست های تابستانه شهری نیز پایان یافت. یکی از جشنواره های تابستانی که در قالب نشست های کارشناسی به آموزش روابط خانوادگی با محوریت زوجین می پرداخت “پاتوق خانواده” بود. پاتوق خانواده از ۱۲ مرداد با هفت موضوع به همت کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده پذیرای خانواده […]