اوباما در تشییع پرز به عباس چه گفت؟

العالم – رئیس جمهوری آمریکا در مراسم تشییع جنازه شیمون پرز رئیس اسبق رژیم اشغالگر قدس از حضور عباس در مراسم تقدیر کرد و در باره روند سازش به او حرف هایی زد….