انتقاد شدید حماس از حضور عباس درمراسم خاکسپاری پرز

حماس از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل شرکت درمراسم خاکسپاری رئیس پیشین رژیم اسرائیل انتقاد کرده است.