ونگر تایید کرد: غیبت کوکلین مقابل برنلی

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال تایید کرد که مصدومیت فرانسیس کوکلین خیلی شدید نیست ولی او مقابل برنلی غایب خواهد بود.