بی ام و نسخه جدیدی از i8 و i3 را با همکاری گاراژ ایتالیا معرفی کرد