اسم های تازه برای لیگ ۹۵؛/ دو تازه وارد به لیگ والیبال آمدند

نماینده های تهران و گنبد با ثبت نام در سازمان لیگ فدراسیون والیبال به جمع تیم های لیگ برتری این فصل اضافه شدند.