۴۵ دقیقه تا شگفتی بزرگ؛/ گزارش زنده: قشقایی ۱ – پرسپولیس ۱