سازمان بهداشت جهانی: بیش از ۱۰۰ کودک در شرق حلب سوریه کشته شدند