از پوستر فیلم« سیانور» رونمایی شد

جدیدترین پوستر فیلم «سیانور» در آستانه اکران عمومی و پوستر دهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی رونمایی شدند.