موضع سوریه درباره انهدام پل فرات در بمباران ائتلاف

وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: انهدام دو پل بر روی رود فرات توسط ائتلاف بین المللی نشانه شیوه آنها مبتنی بر بمباران و انهدام تاسیسات زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی سوریه است….