موضع سوریه درباره انهدام پل فرات در بمباران ائتلاف