درخشش بانوان پومسه کار ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان

تیم پومسه سه نفره زنان در دهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان، موفق به کسب دو مدال برنز شد.۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر