روسیه جنگنده‌های جدیدی به سوریه فرستاده است

یک روزنامه روسی نوشت مسکو تعداد دیگری جنگنده سو ۲۴ و سو ۳۴ را به پایگاه نظامی حمیمیم ارسال کرد.