انهدام دهها خودروی زرهی متعلق به تروریست‌ها در سوریه