توقف ۹۰ دقیقه ای پرسپولیس/ گزارش زنده: قشقایی ۱ – پرسپولیس ۱

پرسپولیس در نیمه دوم موفق شد با تغییراتی که برانکو ایجاد کند بر بازی مسلط شود و گل تساوی را به ثبت رساند و بازی در وقت اضافه دنبال خواهد شد.