توقف ۹۰ دقیقه ای پرسپولیس/ گزارش زنده: قشقایی ۱ – پرسپولیس ۱