«دخالت‌های نظامی امریکا؛ عامل اصلی پیدایش داعش»

دستیار ویژۀ رئیس مجلس در امور بین‌الملل می‌گوید دخالت‌های نظامی امریکا عامل اصلی پیدایش داعش است.