افت شدید بورس در عربستان

در حالی که عربستان اقدام های ریاضتی جدیدی از جمله کاهش حقوق کارمندان دولت را برای کاهش کسری بودجه خود اعلام کرده، شاخص سهام در بازار این کشور بیش از هر بازار دیگری در جهان سقوط کرد….