طایفه گرایی علیه شیعیان عربستان درآستانه محرم

آماده باش امنیتی و مردمی برای حفاظت از شهرها و اماکن شیعه عربستان در آستانه ماه محرم آغاز شده در حالی که عده ای در تلاش هستند همچنان علیه شیعیان دست به تبلیغات و جوسازی بزنند….