لاوروف: کناره گیری اسد شرط نبوده است/ امروز با جان کری گفت و گو خواهم کرد