اپل درصدد انتشار آپدیت امنیتی برای افزایش امنیت پشتیبان‌گیری‌های محلی ۱۰ iOS

به نظر می‌رسد نسخه‌های پشتیبان محلی (Local) در iOS 10 که در مک یا PC ذخیره می‌شوند، آنگونه که باید محافظت‌شده و ایمن نیستند.