قصابی و خام خوری گوشت سگ توسط وهابی های سعودی+فیلم

العالم – تعدادی از وهابیون عربستان سعودی با قصابی یک سگ در بیابان گوشت او را به صورت خام خوردند….