رافخایی بازهم به خطیبی رسید/ جدال جلال و رسول این بار در جام حذفی

سید جلال رافخایی باید بازهم به تبریز برود اما این بار با عضویت در خونه به خونه، مقابل ماشین سازی قرار می گیرد.