رافخایی بازهم به خطیبی رسید/ جدال جلال و رسول این بار در جام حذفی