قیمت خدمات لباسشویی و خشک‌شویی+ جدول

هزینه خشکشویی و اتو برای کت و شلوار ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است .