بعید نیست آمریکا برای برکناری اسد از تروریست‌ها استفاده کند

وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو از همه تدابیر لازم استفاده خواهد کرد تا مانع از آن شود که در زمان جنگ به شهروندان غیرنظامی در سوریه آسیبی وارد شود.