لبخند تمساح سوژه عکاس شد+ تصاویر

شاید برای خیلی ها باور واقعی بودن این صحنه دور از ذهن باشد ولی مارک کوان عکاس این تصاویر از صحت آن می گوید.