بلغارستان پوشش روبند را ممنوع کرد

پارلمان بلغارستان امروز (جمعه) قانون ممنوعیت پوشش کامل صورت (روبند) را در ملا عام به تصویب رساند.