کونته: چلسی از اتفاقات فصل قبل درس گرفته

چلسی پس از دو شکست تلخ مقابل لیورپول و آرسنال، خود را برای مصاف در زمین هال سیتی مهیا می کند.