میثم مجیدی گزینه اصلی منصوریان در دفاع چپ

مدافع چپ پای استقلال فردا این فرصت را دارد که در بازی با ملوان نوین توانایی های خود را به رخ علیرضا منصوریان بکشد.