تشدید حضور نظامی روسیه در سوریه

العالم- روسیه به منظور آماده سازی برای تشدید درگیری نظامی در سوریه، جنگنده های بیشتری به پایگاه نیروی هوا فضای خود در حمیمیم استان لاذقیه سوریه می فرستد….