کدام پرسپولیسی پنالتی نزد؟

پرسپولیس در ضربات پنالتی در غیاب ۶ ملی پوش خود در حافظیه شکست خورد تا جام حذفی را از دست دهد.