هواوی ۱۳ آبان را زمان رونمایی از پرچمدار جدید خود اعلام کرد؛ میت ۹ معرفی می شود؟