رونمایی از پژو ۳۰۰۸ و ۵۰۰۸؛ ورود به بازار کراس اوورها

مدل‌های ۳۰۰۸ و ۵۰۰۸ پژو در نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶ توجهات بسیاری را به خود جلب کردند.