چین: ژاپن با آتش بازی می کند

چین روز جمعه به ژاپن هشدار داد که طرح مسائلی چون گشت زنی و رزمایش در دریای جنوبی به طور مشترک با آمریکا مانند بازی کردن با آتش است.۱۸:۳۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر