مختصات راهبرد مرحله‌ای و چند وجهی آمریکا در سوریه

ترسیم مرزهای جغرافیایی حضور آمریکا و ترکیه در شمال سوریه، با حرکت به سوی رقه تکمیل می‌شود تا داعش به سمت جنوب و یا مناطق حضور ارتش سوریه و مقاومت حرکت کند و امکان و شانس اشغال کامل حلب را به آزمون گذاشته و آن را به استان ادلب وصل کنند.