فایده جام‌حذفی، کشف استعداد جوانترهاست/ میثاقیان: «به داور گفتم فکر کن من اتومبیل هستم!»