ترکیه یک شبکۀ برنامۀ کودک را به اتهام تروریسم بست!

تعطیلی ۲۰ شبکۀ تلویزیونی و رادیویی مخالف به دست مقامات ترکیه انتقادات را علیه نقض آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور تشدید کرد….